Utdrag ur "Skogsarbete"

"I slutet av 1800-talet och i början av 1900-talet
förekom det skandalomsusade skogsaffärerna
mellan å ena sidan dom mäktiga skogbolagen som
köpare och å andra sidan dom i affärer okunniga
skogsägare i Frostviken som säljare. Ett flertal
skogsägare blev förda bakom ljuset av
skogsbolagens lakejer och sålde sina oavverkade
skogar för struntsummor. "