1.        Frostviken - En kort översikt om hur Frostviken föddes
och                      händelser under nybyggartiden.

2.        Olof Sandström d.ä.

3.        Levi Johansson - Detta kapitel handlar om denne
mans                           härstamning i sju generationer bakåt i tiden och
om ett av hans                mindre kända livsverk.

4.        Skogsarbete - En beskrivning av de diskutabla skogsaffärerna
i               slutet av 1800-talet och dess följder.

5.        Idrott - En kort historik om Frostvikens idrottsliga historia
genom              tiderna.

6.        Artiklar av Oskar Sandström - Artiklar som i detalj speglar
de                  kärva 1920 och 1930-talen då skogsbolagens piska
styrde de                 fattiga arbetarna.

7.        Sjöregleringarna på 1940-talet

8.        Kungen i Jorm - Jöns Jonssons härstamning och något om
hans              företeelser.

9.        Jordbrukssamhällets förändring - Frostviken förr och nu.

10.        Ströms Vattudal - Om båttrafiken i Ströms Vattudal
och                           Kvarnbergsvattnet.

11.        Gruvdriften i Frostviken - Utvinningen av glimmer i
Frostviken                    under 2:a världskriget.

12.        Täljstensepoken - Allehanda om en längre tids gruvarbete
i                      Frostviken.

13.        Jougdabergsfolket - Den första fjällgården i Frostviken.

14.        Historien om Vacker-Anna, en samisk tragedi i
Munsfjällets                      skugga - Berättad av min far Erik Eriksson,
med värdefulla data              av Karin och Klement Åhren.

15.        Skolhemmet i Gäddede - Tiden 1936-1941.

16.        Skolminne

17.        Dr. Hummel och andra världskriget - Egna
forskningar,                            upplevelser och minnen.

18.        Per Uno Hurtig - En ung kämpe i norska
motståndsrörelsen                      under 2:a världskriget med
härstamning från våra gränstrakter.

19.        Framtiden - En överblick över Frostvikens utveckling och
egna                 iakttagelser.
Här följer en innehållsförteckning
för boken "Frostviken i ord och bild
1900-1950"
Tillbaka
Utdrag
Utdrag