Utdrag ur "Levi Johansson"

"Raukasjö är Frostvikens nordligaste bebyggelse. Här
bodde i mitten av 1800-talet 5 familjer. Byn var före
nybyggare-tiden ett av de större sommarvistena för
renägande samer i norra Frostviken.

Två av gårdarna beboddes av samer. I den ena familjen
bodde Axel Vardo och den andra familjen Lars Aron
Tomasson. De tre övriga gårdarna beboddes av ickesamer.

Så småningom blev två av gårdarna öde. En tredje gård, det
så kallade torpet övergavs också. Där bodde en omtalad
man kallad Stark-Ola med sin familj. Stark-Ola var far till
den genom radio- och TV-reportage kända Albertina från
Raukasjö."