Ett smakprov av vykorten i boken
Tangen mot söder, Lilla Blåsjön. Foto och förlag August Lundholm
Strömsund. Tid 1910-talet.